Úvod

Záměrem stránky je tvorba registru Cortin mk1 s železnou žebrovanou maskou. A to jak modelů standard, které se s ní jediné vyráběly, tak později upravených vozidel - 93 aut 11-2017

Pokud znáte auto, které v seznamu chybí, nebo chcete doplnit info pište na cortina3@centrum.cz

Intro

Website is dedicated to a list of mk1 cortinas with fleet grill - 93 cars 11-2017

If you know any car not listed in this list, or you want to add some information, post it to cortina3@centrum.cz

rok/year - 1963

VIN/chassis - 760749

země/country - CZ

Severní Čechy, vozidlo po prvním majiteli, členu cortina klubu, aktuálně má žebra vyříznutá, ale už jsou připravená k navaření

Northern Bohemia, one previous owner (cortina club member), At the moment is without bars, but they are ready to weld them back

rok/year - 1963

VIN/chassis - 760809

země/country - CZ

Severní Čechy, původní lak, ke kompletu chybí jen plechové rámečky světel

Northern Bohemia, original paint. Missing the original fleet iron headlamp rings

rok/year - 1963

VIN/chassis - 760910

země/country - CZ

V jedné rodině od nového vozu - Západní Čechy

One family car - Western Bohemia

rok/year - 1963

VIN/chassis - 767605

země/country - CZ

Vozidlo odstaveno, nekompletní interiér, odhlášeno z evidence

Car not used on the road, is out of Czech car register, non complete interior

rok/year - 1963

VIN/chassis - 767612

země/country - CZ

Vozidlo v r. 2011 na Plzeňsku. 2012 prodáno

Car was in 2011 close Plzeň. 2012 sold to a new owner

rok/year - 1963

VIN/chassis - 767615

země/country - CZ

Vozidlo po prvním majiteli, členu cortina klubu, původní stav

One previous owner (cortina club member), non renovated

rok/year - 1963

VIN/chassis - 768144

země/country - CZ

2008 na prodej v Plzni, hráškově zelená barva, poměrně zachovalý stav

2008 for sale in Plzeň, light green color, good condition

rok/year -

VIN/chassis -

země/country - CZ

2010 na prodej v Praze, nyní kousek za Prahou, neoriginální přední blinkry

2010 for sale in Praha, nowadays behind Prague, non original front indicators

rok/year -

VIN/chassis -

země/country - CZ

2010 viděno v Brně

2010 seen in Brno

rok/year -

VIN/chassis -

země/country - CZ

žebra schovaná za deluxe maskou

bars hidden behind deluxe grill

rok/year -

VIN/chassis -

země/country - CZ

2012 na prodej u Českých Budějovic. Nyní u Náchoda. bez papírů, nekompletní, předělané řízení ze škodovky

2012 for sale close České Budějovice. Now close Náchod. No V5, incomplete, rebuilt for steering from a Škoda car

rok/year -

VIN/chassis -

země/country - CZ

bez infa

no info

rok/year -

VIN/chassis -

země/country - CZ

Brno, motor SOHC

Brno, SOHC engine

rok/year -

VIN/chassis -

země/country - CZ

bez infa

no info

rok/year -

VIN/chassis -

země/country - CZ

Auto bez papírů, Východní Čechy

Car with no V5, Eastern Bohemia

rok/year - 1963

VIN/chassis -

země/country - CZ

Původně po členovi cortina klubu ze Sev. Moravy, nyní Stř. Čechy. Cortina má upravené sání pro 2 komorový karburátor Jikov

Early car of a cortina club member from North Moravia. Now in Central Bohemia. Cortina has modyfied intake manifold to mount twin barrel carb Jikov

rok/year -

VIN/chassis -

země/country - CZ

Střední Čechy

Central Bohemia

rok/year - 1963

VIN/chassis -

země/country - CZ

Humpolec "Adámek"

Humpolec

rok/year -

VIN/chassis -

země/country - CZ

Východní Čechy, v renovaci

Eastern Bohemia, in process of renovation

rok/year - 1963

VIN/chassis -

země/country - CZ

Jižní Čechy, patřila zaměstnanci Mototechny ve Vrátě

Southern Bohemia, former owner worked in Mototechna Vrato

rok/year - 1963

VIN/chassis -

země/country - CZ

Na prodej v Praze 2016

For sale in Prague in 2016

rok/year -

VIN/chassis -

země/country - CZ

Na prodej v Plzni 2016

For sale in Pilsen in 2016

rok/year -

VIN/chassis -

země/country - SK

2012 na prodej v Žilině

2012 for sale in Žilina

rok/year -

VIN/chassis -

země/country - GB

Dovoz z CZ, vozidlo předělané na pravostranné řízení, momentálně v rozpracované custom renovaci

Imported from CZ, car rebuilt to RHD, actually in process of custom renovation

rok/year -

VIN/chassis -

země/country - GB

Vzácná čtyřdveřová verze standardky

Rare 4 door version of fleet model

rok/year -

VIN/chassis -

země/country - GB

klubové auto britského mk1 cortina klubu

Club car of british mk1 cortina owners club

rok/year -

VIN/chassis -

země/country - GB

první registrace 6-1963

first registation 6-1963Z

rok/year -

VIN/chassis -

země/country - GB

Vozidlo původně z CZ ze Severní Moravy, 2012 vyvezeno do GB

Car was originally in CZ, 2012 exported to UK

rok/year -

VIN/chassis -

země/country - GB

4dv varianta, upravený podvozek (řízení, vzpěry, kotouče, coilover, sníženo, vyřízlý tunel)

4dr model, suspension modifications (steering, braces, disk brakes, coilover, lowered, cutted gearbox tunnel)

rok/year - 1964

VIN/chassis - Z71D535445

země/country - NL

podle zrcátka z trabanta bych tipnul dovoz z CZ

regarding the trabant door mirror I would guess imported from CZ

rok/year -

VIN/chassis -

země/country - GB

4dv varianta, první registrace 4-1964

4dr model, first registration 4-1964

rok/year - 1963

VIN/chassis -

země/country - GB

2014 dovoz z CZ

2014 imported from CZ

rok/year - 1963

VIN/chassis - 760900

země/country - GB

2015 dovoz z CZ

2015 imported from CZ

rok/year -

VIN/chassis -

země/country - GB

na prodej přes Ebay 2016

for sale on Ebay in 2016

rok/year -

VIN/chassis -

země/country - AUS

na prodej v Petrhu 2016

for sale in Perth in2016

rok/year - 1966

VIN/chassis -

země/country - CZ

Vozidlo po kompletní renovaci. od 2008 v Jižních Čechách

Full renovation done. Since 2008 in Southern Bohemia

rok/year - 1966

VIN/chassis -

země/country - CZ

Vozidlo sloužilo jako reklama na Václavském náměstí v Praze. od 2008 u Tábora, po kompletní renovaci (znovu navařena žebra)

Car was used for propagation on Václavské square in Praha. Since 2008 close Tábor, full renovation done (the car had cutted bars, so were used from a donor car and welded back)

rok/year - 1964

VIN/chassis - Z71D535267L

země/country - CZ

Ostrava, aktuálně v renovaci, upravený motor z mk2, předek upraven pro blinkry z preairflow modelu

Ostrava, in process of custom renovation, engine from a mk2, front panel turned to preairflow version

rok/year -

VIN/chassis -

země/country - CZ

Na prodej v Praze 2011. Nový lak

For sale in Praha 2011. Freshly painted

rok/year -

VIN/chassis -

země/country - CZ

Do 2012 v Jižních Čechách. Aktuálně v renovaci v Praze. Velmi slušný původní stav

Till 2012 in Southern Bohemia. Now in renovation in Praha. Very good condition

rok/year - 1965

VIN/chassis - BA71EE81399

země/country - CZ

Vozidlo po laku, další osud neznámý

New paint, no other info

rok/year -

VIN/chassis -

země/country - CZ

Východní Čechy

Eastern Bohemia

rok/year -

VIN/chassis -

země/country - CZ

Na prodej v Praze 2012

For sale in Praha 2012

rok/year -

VIN/chassis -

země/country - CZ

Brno

Brno

rok/year -

VIN/chassis -

země/country - CZ

2011 na prodej v Opavě

2011 for sale in Opava

rok/year -

VIN/chassis -

země/country - CZ

Předchozí majitel člen cortina klubu p Suchan, motor 1300 prexflow, 2011 prodáno do Východních Čech

Previous owner member of cortina club Mr Suchan, 1300 prexflow engine, 2011 sold to Eastern Bohemia

rok/year -

VIN/chassis -

země/country - CZ

bez infa

no info

rok/year -

VIN/chassis -

země/country - CZ

2012 na prodej u Trutnova

2012 for sale close Trutnov

rok/year - 1966

VIN/chassis -

země/country - CZ

bez infa

no info

rok/year -

VIN/chassis -

země/country - CZ

Frenštát

Frenštát

rok/year -

VIN/chassis -

země/country - CZ

Po renovaci, Východní Čechy

Renovated, Eastern Bohemia

rok/year -

VIN/chassis -

země/country - CZ

Praha

Prague

rok/year -

VIN/chassis -

země/country - CZ

ve sbírce na Náchodsku

in a collection in Náchod

rok/year - 1966

VIN/chassis -

země/country - CZ

opět žebra schovaná pod hliníkovou maskou

again bars hidden behind the alloy grill

rok/year -

VIN/chassis -

země/country - CZ

rok/year -

VIN/chassis -

země/country - CZ

2013 dovezeno z Moravy do Jížních Čech - 2014 prodej k Praze

2013 imported from Moravia to S.Bohemia - 2014 sold to Prague

rok/year -

VIN/chassis -

země/country - CZ

na prodej u Plzně 2014 - zakoupeno k Táboru

2014 for sale close Plzeň

rok/year - 1964

VIN/chassis -

země/country - CZ

na prodej 2014 - nyní v Praze

2014 for sale - now in Prague

rok/year -

VIN/chassis -

země/country - CZ

na prodej u Mladé Boleslavy 2014

2014 for sale close M Boleslav

rok/year - 1966

VIN/chassis - 77764

země/country - CZ

na prodej u Tábora 2014 - zakoupeno k Praze

2014 for sale close Tabor

rok/year -

VIN/chassis -

země/country - CZ

někde v Praze

somewhere in Prague

rok/year -

VIN/chassis -

země/country - CZ

2013 na prodej v Uh Hradišti

2013 for sale in Uh Hradiště

rok/year -

VIN/chassis -

země/country - CZ

2015 na prodej v Severních Čechách

2015 for sale in Northern Bohemia

rok/year -

VIN/chassis -

země/country - CZ

2015 na prodej v Klatovech

2015 for sale in Klatovy

rok/year - 1966

VIN/chassis -

země/country - CZ

2015 na prodej v Brně, prodáno k Praze

2015 for sale in Brno, sold to Prague

rok/year - 1966

VIN/chassis - 75483

země/country - CZ

Perfekní původní stav - Praha

Perfekt non restored condition - Prague

rok/year - 1965

VIN/chassis -

země/country - CZ

Severní Morava

Northern Moravia

rok/year -

VIN/chassis -

země/country - CZ

Na prodej 2016

For sale in 2016

rok/year -

VIN/chassis -

země/country - CZ

Na prodej 2016-17

For sale in 2016-17

rok/year - 1965

VIN/chassis - 88100

země/country - CZ

Ve sbírce na Mladoboleslavsku

In a collection near Mladá Boleslav

rok/year -

VIN/chassis -

země/country - CZ

V renovaci na Kutnohorsku

In renovation near Kutná Hora

rok/year -

VIN/chassis -

země/country - SK

2013 na prodej na středním Slovensku

2013 for sale in central Slovakia

rok/year -

VIN/chassis -

země/country - SK

2011 na prodej

2011 for sale

rok/year -

VIN/chassis -

země/country - SK

Perfektní stav, 2014 dovezeno z CZ

Superb condition, 2014 imported from CZ

rok/year -

VIN/chassis -

země/country - SK

Karoserie na prodej 2015

Shell for sale in 2015

rok/year -

VIN/chassis -

země/country - GB

2012-15 na prodej ve Finsku, 2015 export do GB

2012-15 for sale in Finland, 2015 export to GB

rok/year -

VIN/chassis -

země/country - GB

Dovezeno z Austrálie, motor 1600 xflow

Imported from Australia, 1600 xflow engine

rok/year - 1966

VIN/chassis -

země/country - GB

Vzácná 4dv verze, motor 1500 prexflow

Rare 4dr model, 1500 prexflow engine

rok/year -

VIN/chassis -

země/country - GB

dovoz se Slovenska

imported from Slovakia

rok/year - 1965

VIN/chassis -

země/country - GB

2014 dovoz z CZ - renovace do GT repliky

2014 imported from CZ - ronovation to GT replika

rok/year - 1966

VIN/chassis - BA71FM73496

země/country - GB

2014 dovoz z CZ

2014 imported from CZ

rok/year - 1965

VIN/chassis - BA71EE78964

země/country - GB

Vozidlo po prvním majiteli, členu cortina klubu. 2014 dovezeno z CZ

One previous owner (cortina club member), 2014 imported from CZ

rok/year - 1965

VIN/chassis -

země/country - GB

2015 na prodej na Ebay

2015 for sale on Ebay

rok/year -

VIN/chassis -

země/country - AUS

První registrace 5-1967, motor 1500 prexflow

First registration 5-1967, 1500 prexflow engine

rok/year - 1965

VIN/chassis -

země/country - AUS

Výměna motoru na 1500ccm

Converted to 1500 engine

rok/year - 1965

VIN/chassis -

země/country - AUS

Na prodej v AUS ve 2014

For sale in AUS in 2014

rok/year -

VIN/chassis -

země/country - AUS

Na prodej v AUS ve 2014

For sale in AUS in 2014

rok/year - 1965

VIN/chassis -

země/country - AUS

Bez infa

No info

rok/year -

VIN/chassis -

země/country - AUS

Bez infa

No info